Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 127
                                               

Kalettomanlampi (Puolanka)

Kalettomanlampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Puolangalla, kunnan länsilaidalla. Järvelle on yhteys seututie 837:ltä Kiiminkijoen Kalliuskosken kohdalla ylittävältä metsäautotieltä. Kiiminkijokeen järvi laskee suo-ojia myöten. Ka ...

                                               

Kalhamajärvi

Kalhamajärvi on Kiiminkijoen vesistöalueen suurin järvi. Se sijaitsee Puolangan kunnan alueella Kainuussa, noin 20 kilometriä pohjoiseen kunnan keskustaajamasta. Järven pituus on noin 4.2 kilometriä ja suurin leveys noin 3.7 kilometriä. Syvin koh ...

                                               

Kalhujärvi

Kalhujärvi on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni järvi Utajärven Juorkunassa. Järvi laskee Kalhuojaa pitkin Penikkasuon läpi Pieneen Kuikkalampeen ja siitä edelleen Ison Kuikkalammen ja Torvenjärven kautta Kiiminkijokeen. Järvi sijaitsee Juorku ...

                                               

Kalliolampi (Puolanka, Luppoperä)

Kalliolampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva pieni järvi Puolangan kunnan luoteiskolkassa Luppoperällä. Järvelle on yhteys metsäautotieltä sekä lännestä Utajärven Juorkunan Olvakselta että idästä Puolangan Lupposesta. Järvi laskee ojia my ...

                                               

Kalliuslampi

Kalliuslampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Puolangalla. Järvelle on yhteys seututie 837:ltä Kiiminkijoen Kalliuskosken kohdalla ylittävältä metsäautotieltä. Kalliuskosken niskalta hieman ylävirtaan joen pohjoispuolella sijaitseva ...

                                               

Karahkanjärvi

Karahkanjärvi on järvi Karahkan kylässä Ylikiimingin kaupunginosassa Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee kylän eteläpuolella sen välittömässä läheisyydessä, noin neljän kilometrin päässä Ylikiimingin taajaman eteläpuolella. Järven pinta ...

                                               

Keskijoki

Keskijoki on Kiiminkijoen alkulähteeseen Kivarinjärveen laskeva noin kolme kilometriä pitkä joki Puolangalla. Joki saa alkunsa Isosta Puutiojärvestä ja laskee ensin seututie 800:n ja sitten seututie 837:n ali Kivarinjärveen Jokelansaaren kohdalla ...

                                               

Kivarinjärvi (järvi)

Kivarinjärvi on pieni järvi Puolangan kunnassa, noin neljän kilometrin päässä kuntakeskuksesta länteen. Kivarinjärven kylä sijaitsee järven etelärannalla. Järven pinnankorkeus on 137.5 metriä, ja suurin syvyys noin 11 metriä. Itä–länsisuunnassa j ...

                                               

Kivi-Sorsua

Kivi-Sorsua on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Utajärven kunnan pohjoisosassa Juorkunassa Pohjois-Pohjanmaalla. Kivi-Sorsuan järvi sijaitsee Juorkunan ja Ylikiimingin välisen Hillatien varrella, noin viiden kilometrin päässä Hillatien ...

                                               

Kivijoki (Utajärvi)

Kivijoki on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva joki Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Joki laskee Kivijärvestä Kiiminkijoen Juorkunaan, ja sillä on pituutta 6.6 kilometriä. Sen kautta laskevat Kiiminkijokeen Kivijärven lisäksi muun muas ...

                                               

Kivijärvi (järvi Utajärvellä)

Kivijärvi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Kivijärven kylässä Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Järvi sijaitsee noin 40 kilometriä koilliseen kunnan keskustaajamasta. Kivijärven kylä sijaitsee järven länsirannalla. Järvi s ...

                                               

Kokkojoki (Utajärvi)

Kokkojoki on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva reilun parin kilometrin pituinen joki Utajärven Juorkunassa. Se lähtee Vähä-Ruohosen länsipäästä ja laskee Kivijärveen etelän puolen Kokkoniemen ja pohjoisen Kokkosuon välistä Vitjakankaan kohdalla järv ...

                                               

Korpinen (Utajärvi)

Korpinen on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pinta-alaltaan 11 hehtaarin laajuinen järvi Utajärven kunnan Juorkunan kylässä. Järvi sijaitsee Juorkunan lounaisosassa Lauttalammelta noin kilometri koilliseen ja Penikkajärveltä saman verran pohjoiseen ...

                                               

Korpisenoja

Korpisenoja on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni joki, joka lähtee Korpisesta Utajärven Juorkunassa ja laskee vajaan kahdenkymmenen kilometrin jälkeen Kiiminkijokeen Oulun Alavuotolla Niemelän talon kohdalla. Joki virtaa pääosin länteen, mutta ...

                                               

Kuorejoki

Kuorejoki on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva joki Puolangalla. Se lähtee Kuorejärven Sotamiehenlahden pohjoiskolkasta ja laskee ensin luoteeseen, kantatie 78:n ali, ja sitten länteen. Joki yhtyy Kiiminkijokeen Nivanperän Kuoreleuassa. Joen ...

                                               

Kylkilampi

Kylkilampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva lampi Utajärven kunnan Juorkunan kylässä Pohjois-Pohjanmaalla. Se sijaitsee Juorkunan ja Ylikiimingin välillä, noin seitsemän kilometriä Hillatie-nimisen metsäautotien ja Olvasjärventien risteyk ...

                                               

Kärkkäänjärvi

Kärkkäänjärvi on järvi Utajärven kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee noin 15 kilometriä pohjoiseen Juorkunan kylästä ja laskee pohjoisluoteeseen Piltuanjokea pitkin. Järven vieritse kulkee itä-länsisuunnan pitkää harjannetta myöten met ...

                                               

Lapinlammit

Lapinlammit on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva kolmen pienen peräkkäisen järven ryhmä Utajärven kunnan pohjoisosassa Juorkunassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvet sijaitsevat Juorkunan Kivijärven kylän länsilaidalla. Itäisimmälle pienimmälle jär ...

                                               

Lapinoja

Lapinoja on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni joki Utajärven Juorkunassa. Lapinoja on Lapinlampien laskujoki, joka virtaa itään. Joki on hyvin kapea ja varsinkin yläjuoksulla puromainen. Reilut pari kilometriä pitkä joki laskee kahden alemman ...

                                               

Lauttalampi (Utajärvi)

Lauttalampi on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva lampi Utajärven kunnan Juorkunan kylässä. Lampi sijaitsee Penikkajärvestä kaksi kilometriä luoteeseen. Lammelle ja sen rannalla olevaan Toivola-nimiseen erämaataloon on penkkatieyhteys Alavuoton kautt ...

                                               

Lavajärvi (Oulu)

Lavajärvi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva pinta-alaltaan noin 35 hehtaarin laajuinen järvi Vuoton kaupunginosassa Ylikiimingissä Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee lähellä Oulun ja Utajärven kunnanrajaa kunnan itäisimmässä kol ...

                                               

Lavaoja (Oulu)

Lavaoja on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni joki Oulun Alavuotolla entisen Ylikiimingin kunnan alueella. Se laskee Lavajärvestä virraten ensin länteen ja sitten luoteeseen. Joki on varsinkin latvaosillaan puro ja laajenee vasta lähellä Kiimin ...

                                               

Levä-Sorsua

Levä-Sorsua on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva pieni järvi tai lampi Utajärven kunnan pohjoisosassa Juorkunassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee Juorkunan ja Ylikiimingin välisen Hillatien varrella, vajaan viiden kilometrin päässä Hill ...

                                               

Loukko-oja

Loukko-oja on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva noin kahdeksan kilometriä pitkä pieni joki tai puro, joka lähtee Puolangan Loukkolammesta ja laskee Utajärven puolella Kärkkäänjärven laskujokeen Piltuanjokeen, hieman järven pohjoispuolella. Jo ...

                                               

Loukkojärvi

Loukkojärvi on noin neliökilometrin laajuinen järvi Hannuksen kaupunginosassa Oulussa. Järven päävesistö on Kiiminkijoen vesistöalue ja se kuuluu Onkamonojan valuma-alueeseen. Loukkojärven itärannalla sijaitsee samanniminen kylä. Järven monilla n ...

                                               

Loukkolampi (Puolanka)

Loukkolampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Puolangalla, aivan kunnan luoteisnurkassa. Järvelle on yhteys metsäautotietä sekä lännestä Utajärven Juorkunan Olvakselta että idästä Puolangan Lupposesta. Järveen laskee pohjoisesta Isol ...

                                               

Mannisenjärvi

Mannisenjärvi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Mannilan kylässä Joloksen kaupunginosassa Ylikiimingissä Oulussa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi on Kiiminkijokeen laskevan Jolosjoen alkulähde. Järven pinnan korkeus on 67.4 metriä merenpi ...

                                               

Marttisjärvi (järvi)

Järvi on sisällytetty Fennoskandian luonnontilaisten jokireittien tyyppiin, mutta se voidaan luokitella myös luontaisesti runsasravinteiseksi järveksi. Se on matala ja alueen järvistä rehevin. Botaaniselta tyypiltään järvi on Schoenoplectus lacus ...

                                               

Mikanlampi (Oulu)

Mikanlampi on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva lampi Vesalassa Ylikiimingin suuralueella Oulussa. Lampi sijaitsee Kiiminkijoen sekä seututien 833 eteläpuolella noin kilometrin päässä Vesalankylän itäpuolella ja noin neljän kilometrin päässä ...

                                               

Mustalampi (Utajärvi)

Mustalampi eli Mustanjärvi on pieni järvi Utajärven kunnan Sanginkylässä. Järvi sijaitsee Sanginkylässä seututien 837 varrella olevalta Harjun törmältä kilometrin verran länteen, kapean kannaksen erottamana tien vieressä olevasta Valkiaisjärvestä ...

                                               

Nuanjoki

Nuanjoki on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni joki Utajärven kunnan Särkijärven kylässä. Se saa alkunsa Nuanjärvestä ja laskee etelästä pohjoiseen Säynäjään ja siitä edelleen Säynäjäjokea ja Särkijokea myöten Kiiminkijokeen. Joki on kapea ja p ...

                                               

Nuanjärvi

Nuanjärvi on pieni järvi Utajärven kunnan Särkijärven kylässä. Järvi sijaitsee Särkijärven kylästä seututien 837 varrelta linnuntietä lähes yhdeksän kilometriä lounaaseen Utosjoen pohjoispuolella. Sinne menee pistotie Yli-Utoksen ja Särkijärven k ...

                                               

Nuorittajoki

Nuorittajoki eli Nuorittanjoki on Kiiminkijoen pisin sivuhaara Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven ja Oulun kaupunkien alueella. Oulussa sijaitseva osa joesta on entistä Ylikiimingin kuntaa.

                                               

Nurmijärvi (Kiiminki)

Nurmijärvi on järvi Oulun Alakylässä, entisen Kiimingin kunnan alueella. Järven pituus luode-kaakkoisuunnassa on noin 1.9 kilometriä ja leveimmillään järvi on noin kilometrin levyinen. Järvi kuuluu Kiiminkijoen vesistöalueeseen, sen laskujoki Nur ...

                                               

Onkamonoja

Onkamonoja on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva joki Oulun kaupungissa Pohjois-Pohjanmaalla, entisen Haukiputaan kunnan alueella. Joen alkupiste on Haukiputaan keskustaajamasta noin 20 kilometriä itäkoilliseen sijaitseva Alajärvi. Joki laskee ...

                                               

Palonen (Utajärvi)

Palonen eli Palosenjärvi on pienehkö järvi Utajärvellä. Järvi sijaitsee Sanginkylässä seututien 836 vieressä, seututien 837 risteyksestä hieman yli kilometri Ylikiiminkiin päin. Järven laskujoki on pohjoiseen menevä puro Palosenoja, joka laskee P ...

                                               

Penikkajärvi

Penikkajärvi on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni järvi Utajärven kunnan Juorkunan kylässä. Järvi sijaitsee Torvenjoen yhteydessä olevan Torvenjärven ja Pienen Torvenjärven luoteispuolella, jälkimmäisestä vajaan kahden kilometrin päässä. Järve ...

                                               

Pieni Kuikkalampi (Utajärvi)

Pieni Kuikkalampi on Kiiminkijoen vesistöön kuuluva pieni järvi tai lampi, joka laskee Ison Kuikkalammen kautta Pieneen Torvenjärveen, Torvenjärveen ja edelleen Torvenjoen kautta Kiiminkijokeen. Järvi sijaitsee Juorkunassa, Purikkaalle menevän ti ...

                                               

Pieni Torvenjärvi

Pieni Torvenjärvi on Kiiminkijoen sivuhaarassa Torvenjoessa olevan Torvenjärven pohjoisempi sivujärvi Utajärven kunnan Juorkunan kylässä. Järvi sijaitsee Juorkunan Hamarinjärvestä noin kolme kilometriä etelään ja Sanginkylän Jokikylän pohjoisimma ...

                                               

Pikku Olvasjärvi

Pikku Olvasjärvi on Utajärven kunnan Juorkunan kylässä sijaitseva Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi. Se sijaitsee Isosta Olvasjärvestä lyhimmillään vain seitsemisen sataa metriä pohjoiseen Keinäsperälle menevän metsäautotien vieressä. J ...

                                               

Pikku-Säynäjä (Utajärvi)

Pikku-Säynäjä on pieni järvi Utajärven kunnan Särkijärven kylässä. Järvi sijaitsee Särkijärven kylästä linnuntietä noin kuusi kilometriä lounaaseen. Sinne tulee vesakoitunut piennartie noin kilometrin päässä etelässä olevalle Säynäjäjärvelle mene ...

                                               

Pikku-Timonen

Pikku-Timonen on noin kilometrin pituinen ja puolen kilometrin levyinen järvi Utajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi kuuluu Kiiminkijoen vesistöön. Sen vieressä on Iso-Timonen. Järven pohjoisrannalla, aivan Olvasjärventien vieressä on lintutorni ...

                                               

Piltuanjoki

Piltuanjoki on parikymmentä kilometriä pitkä pieni joki Pohjois-Pohjanmaalla. Se lähtee Utajärven kunnan Juorkunan kylän pohjoisosassa olevasta Kärkkäänjärvestä ja laskee Pudasjärven puolella Hetekylän takana Keinäsperällä Nuorittajokeen.

                                               

Pirttijärvi (Puolanka)

Pirttijärvi on järvi Puolangalla Auhon ja Lippoperän välillä, kuntakeskuksesta parisenkymmentä kilometriä luoteeseen. Järven pinnankorkeus on 136.4 metriä, syvimmillään se on noin kahdeksan metrin syvyinen. Kaakon puolen Auhojärvestä Pirttijärven ...

                                               

Puolankajärvi

Puolankajärvi on järvi Puolangan kunnan keskustaajaman kohdalla ja siitä itään. Järven pinnankorkeus on 150.2 metriä ja syvimmillään se on 15 metriä. Itä–länsisuunnassa järvi on nelisen kilometriä pitkä, mutta leveimmältä kohdaltaan vain noin kil ...

                                               

Saari-Sorsua

Saari-Sorsua on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva järvi Utajärven kunnan pohjoisosassa Pohjois-Pohjanmaalla. Järvi sijaitsee noin 35 kilometriä Utajärven keskustasta pohjoiskoilliseen ja 44 kilometriä Pudasjärven keskustasta etelälounaaseen. ...

                                               

Sorsuanoja

Sorsuanoja on noin 12 kilometriä pitkä Kiiminkijoen vesistöön kuuluva joki Utajärven Juorkunassa ja Pudasjärven Autioperällä. Sen alkupiste on Saari-Sorsua ja se laskee Nuorittajokeen Sorsuanperällä. Joki alittaa Hetekyläntien juuri ennen kuin la ...

                                               

Sorvarinjärvi

Sorvarinjärvi on Pudasjärven kaupungissa sijaitseva järvi. Järvi sijaitsee noin 15 kilometrin päässä kaupungin keskustaajamasta Kurenalta, ja noin neljä kilometriä Taipaleenharjun kylästä. Järvestä laskee Sorvarinoja Taipaleenharjussa olevaan Ait ...

                                               

Sosinoja

Sosinoja on Kiiminkijoen vesistöalueeseen kuuluva Jaalankajoen sivuhaara Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärvellä. Joen alkupiste on Sosinlampi Sosinkankaan eteläpuolella, mutta siihen laskee ojia myös lännenpää Kalettomanlammesta. Joki on ylävirraltaa ...

                                               

Särkijoki (Utajärvi)

Särkijoki on Kiiminkijoen sivuhaara Utajärven kunnan Särkijärven ja Juorkunan kylien alueella. Se saa alkunsa Särkijärvestä ja laskee Kiiminkijoen järvilaajentumaan Hakojärveen. Joen pituus on noin 9.5 kilometriä.