Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 134
                                               

Nuortti

Nuortti eli Nuorttijoki on Tuulomajoen vesistöön kuuluva joki Savukoskella Lapissa Suomessa ja Ylä-Tuuloman kaupunkikunnassa Murmanskin alueella Venäjällä. Joki saa alkunsa Värriön luonnonpuiston rajalta Nuorttitunturin luota Suomen ja Venäjän ra ...

                                               

Suomujoki

Suomujoki on Luttojoen eteläinen sivujoki Sodankylässä Lapissa. Joki saa alunsa läheltä Kiilopäätä Saariselän tunturialueella ja virtaa sieltä koilliseen kunnes yhtyy Luttojokeen lähellä Raja-Joosepin rajavartioasemaa. Joki kuuluu pääosin Urho Ke ...

                                               

Ylä-Akkajärvi

Ylä-Akkajärvi on Tuulomajoen vesistöön kuuluva järvi Petsamon piirin eteläosassa Murmanskin alueella Venäjällä. Ylä-Akkajärveen laskee pohjoisesta Hihnajärvi. Ylä-Akkajärvi puolestaan laskee järven pohjoispäästä alkavaa jokea myöten Ala-Akkajärve ...

                                               

Ylä-Njaannamjärvi

Ylä-Njaannamjärvi on Tuulomajoen vesistöön kuuluva järvi Petsamon piirin eteläosassa Murmanskin alueella Venäjällä. Ylä-Njaannamjärvi laskee etelään Ala-Njaannamjärveen, joka laskee edelleen Luttojokeen. Ylä-Njaannamjärvi sijaitsee Suomen Neuvost ...

                                               

Urpalanjoen vesistö

Urpalanjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Urpalanjoki laskee Venäjällä Suomenlahteen. Vesistöalueen pinta-ala on 557.34 neliökilometriä, josta 90.16 neliökilometriä kuuluu Venäjän puolelle. Alueen järvisyys on 5.32 %. Vesistöal ...

                                               

Elkiänjärvi

Elkiänjärvi on Etelä-Karjalassa Luumäellä Suo-Anttilassa sijaitseva järvi, joka kuuluu Urpalanjoen vesistöön. Järvi on ollut vuodesta 1941 kahdessa osassa, koska Sudenlahden yli rakennettiin penger. Tässä artikkelissa käsitellään molempia vesialt ...

                                               

Ihaksenjärvi

Järven pinta-ala on 110 hehtaaria eli 1.1 neliökilometriä. Se on 1.7 kilometriä pitkä ja 1.3 kilometriä leveä. Järvi on pyöreähkön muotoinen, mutta siinä on runsaasti pieniä lahtia. Niitä ovat Ruokolahti, Riihilahti, Laajalahti, Kolhonlahti ja Ki ...

                                               

Latvanen (Lappeenranta)

Järven pinta-ala on 113 hehtaaria eli 1.1 neliökilometriä. Se on 2.4 kilometriä pitkä ja 1.3 kilometriä leveä. Järven muoto on mutkikas ja sen voi mieltää M-kirjaimen muotoiseksi. Näin nähtynä järvellä olisi mutkikas pituuslinja, joka on lähes ne ...

                                               

Pitkäjärvi (Miehikkälä)

Pitkäjärvi on Kymessä Miehikkälässä sijaitseva laajemman järven osa, joka kuuluu Urpalanjoen vesistöön. Kaakkoispuolella sijaitsevan Suurijärven vedenpinta on samalla korkeudella Pitkäjärven kanssa ja järviä yhdistää toisiinsa Heimonsalmi, joka o ...

                                               

Suurijärvi (Miehikkälä)

Suurijärvi on Kymessä Miehikkälässä ja Lappeenrannassa sijaitseva laajemman järven osa, joka kuuluu Urpalanjoen vesistöön. Luoteispuolella sijaitsevan Pitkäjärven vedenpinta on samalla korkeudella Suurijärven kanssa ja järviä yhdistää toisiinsa H ...

                                               

Väkevänjärvi

Järven pinta-ala on 452 hehtaaria eli 4.5 neliökilometriä. Se on 4.5 kilometriä pitkä ja 3.4 kilometriä leveä. Järvellä on lähes kaksi kilometriä leveä järvenselkä, joka katkeaa Väkevänsaareen. Järven lähiympäristö on alavaa metsämaata, jota reun ...

                                               

Vaalimaanjoen vesistö

Vaalimaanjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Vaalimaanjoki laskee Suomenlahteen. Vesistöalueen pinta-ala on 244.96 neliökilometriä, josta 238.56 neliökilometriä kuuluu Venäjän puolelle. Alueen järvisyys on 3.07 %. Vesistöalueen ...

                                               

Vantaanjoen vesistö

Vantaanjoen vesistö on Suomessa vesistöalue, jonka laskujoki Vantaanjoki laskee Suomenlahden Vanhankaupunginselkään. Vesistöalueen pinta-ala on 1685.92 neliökilometriä. Alueen järvisyys on 2.25 %. Vesistöalueen toisessa jakovaiheessa on seuraavat ...

                                               

Arolammi

Arolammi on Riihimäellä, Arolammen kylässä sijaitseva Vantaanjoen lampimainen laajentuma. Se on rehevä ja umpeen kasvava peltojen ympäröimä kosteikko. Alue on merkittävän arvokas vesi- ja rantalinnuston pesintä- ja ruokailupaikka. Lintujen pesimä ...

                                               

Erkylänjärvi

Erkylänjärvi on 62.8 hehtaarin laajuinen, itä-länsi -suunnassa runsaan 1.3 kilometrin mittainen järvi Hausjärven kunnan lounaisosissa. Järvi kuulu Vantaanjoen vesistöön ja sijaitsee linnuntietä noin 6-7 kilometriä Riihimäen rautatieasemalta itäko ...

                                               

Halkolampi

Halkolampi on runsaan neljän hehtaarin laajuinen järvi pohjoisessa Espoossa. Sen pohjoisosa sijaitsee Lakiston kaupunginosassa; eteläiset ja itäiset osat sijaitsevat Lahnuksen kaupunginosassa. Velskolan Pitkäjärvi sijaitsee Halkolammen lounaispuo ...

                                               

Hauklampi (Espoo, Luukki)

Hauklampi on yksi Luukin ulkoilualueen lammista Espoon pohjoisosassa Lahnuksen kaupunginosassa. Se sijaitsee Vihdintien pohjoispuolella, lähellä Käärlampea ja Hepolampea. Hieman erillään niistä sijaitsevat lännempänä Mustlampi, Väärälampi ja Halk ...

                                               

Hauklampi (Espoo, Nuuksio)

Hauklampi on vajaan kolmen hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Hauklammen länsipuolella ja Velskolan Pitkäjärvi itäpuolella. Hauklampi sijaitsee ...

                                               

Hauklampi (Espoo, Velskola)

Hauklampi on vajaan kolmen hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Velskolassa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Hauklammen lounaispuolella ja Velskolan Pitkäjärvi kaakkoispuolella. Hauklampi s ...

                                               

Hepolampi (Espoo, Lahnus)

Hepolampi on runsaan kahden hehtaarin laajuinen metsäjärvi koillisessa Espoossa, Luukin ulkoilualueella. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Lahnuksessa. Hepolammen läntinen naapurijärvi on Käärlampi ja pohjoisessa on Hauklampi. Hepol ...

                                               

Hirvijärvi (Vantaanjoen vesistö)

Hirvijärvi on Vantaanjoen vesistöön kuuluva järvi. Se sijaitsee suurimmilta osin Riihimäen kunnan alueella. Järven etelärannikko sijaitsee Hyvinkään kunnan puolella ja länsiranta Lopen kunnan puolella. Järvi on syntynyt kallioperän murrokseen, mi ...

                                               

Hynkänlampi

Hynkänlampi on runsaan neljän hehtaarin laajuinen järvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Hynkänlammen länsipuolella ja Bodomjärvi itäpuolella. Hynkänlampi sijaitsee ku ...

                                               

Häkläjärvi

Häkläjärvi on noin kuuden ja puolen hehtaarin laajuinen metsäjärvi pohjoisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Röylässä. Häkläjärven läntinen naapurijärvi on Sorvalampi. Hieman kauempana lännessä sijaitsee Velskolan Pitk ...

                                               

Kaitalampi (Espoo)

Kaitalampi on noin kahdentoista hehtaarin laajuinen järvi pohjoisessa Espoossa. Kapean, etelä–pohjoissuuntaisen järven läntinen puolisko sijaitsee Velskolan kaupunginosassa ja itäinen puolisko Luukin kaupunginosassa. Velskolan Pitkäjärvi sijaitse ...

                                               

Kalatonlammi (Riihimäki)

Kalatonlammi on Riihimäen Kytöjärven kylässä sijaitseva lampi. Se on Myllylammin kanssa yksi Hirvijärven itäpuolen pikkulammista. Lammen pinta-ala on 1.58 hehtaaria ja rantaviiva noin 550 metriä. Vesisyvyyttä lammen keskellä on viisi metriä. Kala ...

                                               

Kattilajärvi (Espoo)

Kattilajärvi on kirkasvetinen järvi Nuuksion järviylängöllä pohjoisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee etelä- ja keskiosiltaan Nuuksiossa, pohjoisosiltaan Velskolassa. Kattilajärvi jakautuu läntiseen selkään ja itäiseen ...

                                               

Käärlampi

Käärlampi on runsaan kolmen hehtaarin laajuinen metsäjärvi koillisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Lahnuksessa. Käärlammen itäinen naapurijärvi on Hepolampi ja koillisessa on Hauklampi. Käärlammen luoteispuolella sij ...

                                               

Majalampi (Espoo)

Majalampi on Uudellamaalla Espoossa Lakiston kaupunginosassa sijaitseva lampi. Majalampi on osa Härkälänjoen valuma-aluetta. Majalammen naapurijärvenä lännessä on Mylly-Majalampi. Järviä erottaa kapea kannas.

                                               

Mustalampi (Espoo, Lakisto)

Mustalampi, toiselta nimeltään Mustlampi, on runsaan hehtaarin laajuinen järvi Pohjois-Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Lakiston kaupunginosassa. Väärälampi sijaitsee Mustalammen lounaispuolella ja Halkolampi etelässä. Ka ...

                                               

Mylly-Majalampi

Mylly-Majalampi on noin 24 hehtaarin laajuinen järvi Espoon ja Vihdin rajalla. Se sijaitsee Nuuksion järviylängön reunalla. Suurin osa järvestä on Vihdin puolella, järven kaakkoisosa sijaitsee Pohjois-Espoon Lakiston kaupunginosassa. Mylly-Majala ...

                                               

Myllyjärvi (Espoo, Lahnus)

Myllyjärvi on pieni järvi koillisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Lahnuksessa. Sen lähin naapurijärvi on Luukinjärvi etelässä. Järvien välistä kulkee Vihdintie. Myllyjärven pitkänomainen luoteeseen työntyvä lahti on ...

                                               

Myllyjärvi (Espoo, Velskola)

Myllyjärvi on pieni järvi Nuuksion järviylängöllä pohjoisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Velskolassa. Myllyjärvi on osa Nuuksion kansallispuiston järvimosaiikkia. Sen lähin naapurijärvi on Vääräjärvi lounaassa. Järv ...

                                               

Myllylammi (Riihimäki)

Myllylammi on Riihimäen Kytöjärven kylässä sijaitseva lampi. Se on Kalatonlammen kanssa yksi Hirvijärven itäpuolen pikkulammista. Lammen pinta-ala on 1.4 hehtaaria ja rantaviiva noin 450 metriä. Vesisyvyys lammen keskellä on lähes neljä metriä. M ...

                                               

Orajärvi (Espoo)

Orajärvi on noin 22 hehtaarin laajuinen ylänköjärvi Nuuksion kansallispuistossa luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Velskolan kaupunginosassa. Orajärven naapurijärviä ovat Ruuhijärvi luoteessa ja Urja idässä. Pik ...

                                               

Otalampi (järvi)

Otalampi on Vihdin itäosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 31 hehtaarin laajuinen matalahko järvi. Etäisyys Nummelasta on kaksitoista kilometriä koilliseen ja Helsingin keskustasta 35 kilometriä luoteeseen.

                                               

Paalijärvi (Riihimäki)

Paalijärvi on Riihimäellä sijaitseva Vantaanjoen vesistöön kuuluva järvi. Järvi on kooltaan 76 hehtaaria ja sen keskisyvyys on 1.6 m ja suurin syvyys 2.2 m. Se on rehevä ja hieman hapan järvi, jonka vesi on tummanväristä ja runsasravinteista. Paa ...

                                               

Pikku Orajärvi

Pikku Orajärvi on noin 65 aarin laajuinen metsälampi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Pikku Orajärven lounaispuolella. Edellistä lähempänä lounaassa sijaitsee Käkilamp ...

                                               

Rusutjärvi

Rusutjärvi on Tuusulassa sijaitseva järvi, jonka pinta-ala on 133 hehtaaria ja pinnankorkeus 46 metriä. Järvi sijaitsee noin 3–4 kilometriä Tuusulan keskuksesta, Hyrylästä luoteeseen, ja sen rannalla on myös Rusutjärvi-niminen kylä. Kylässä toimi ...

                                               

Saarijärvi (Espoo)

Saarijärvi on korpijärvi Nuuksion kansallispuistossa. Sen läntinen osa kuuluu Vihtiin, itäinen osa sijaitsee Espoon Velskolassa Mustakorven suojuotin pohjoispuolella. Espoon ja Vihdin raja kulkee Saarijärven keskellä sijaitsevan saaren luoteisosa ...

                                               

Salmijärvi (Vihti)

Salmijärvi on Vihdin kaakkoisosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 1.2 neliökilometrin laajuinen matala ja luonnostaan rehevä järvi. Etäisyys Nummelasta on yksitoista kilometriä itäkoilliseen ja Helsingin keskustasta 31 kilometriä luoteeseen ...

                                               

Sorvalampi

Sorvalampi on lampi Espoon pohjoisosassa Röylän kaupunginosassa, Velskolan Pitkäjärven itäpuolella. Sorvalampi on noussut uimarien suosioon, ja sen rannalla on kesämökkejä. Lampi on pieni, sen pinta-ala on 1.1 hehtaaria ja rantaa on noin 500 metr ...

                                               

Suolijärvi (Hyvinkää)

Suolijärvi on Vantaanjoen vesistöön kuuluva järvi, joka sijaitsee suurimmilta osin Hyvinkään puolella. Järven pohjoisranta sijaitsee Riihimäen puolella. Suolijärvi on kooltaan 186 hehtaarin kokoinen ja keskisyvyydeltään 8 m. Järvi on kirkasvetine ...

                                               

Tuohilampi (Vihti)

Tuohilampi on Vihdin itäosassa läntisellä Uudellamaalla sijaitseva 30 hehtaarin laajuinen matala ja rehevä järvi. Etäisyys Nummelasta on kolmetoista kilometriä koilliseen ja Helsingin keskustasta 36 kilometriä luoteeseen.

                                               

Usminjärvi

Usminjärvi on pieni järvi Uudellamaalla, Hyvinkäällä. Usminjärvi sijaitsee Kytäjä-Usmin alueen itäosassa, Helsinki-Tampere-moottoritien länsipuolella. Järven pinta-ala on 11.5 hehtaaria. Järven kaakkoisosassa sijaitsee yleinen uimaranta, jota yll ...

                                               

Vaakkoi

Vaakkoi on Vihdin kaakkoisosassa lähellä Espoon rajaa sijaitseva yhdeksän hehtaarin laajuinen kirkasvetinen, vähäravinteinen ja karu metsäjärvi. Etäisyys Nummelasta on viisitoista kilometriä itään ja Helsingin keskustasta 26 kilometriä luoteeseen.

                                               

Valkialampi (Espoo)

Valkialampi on noin puolentoista hehtaarin laajuinen metsäjärvi luoteisessa Espoossa. Virallisen kaupunginosajaon mukaan se sijaitsee Nuuksiossa. Nuuksion Pitkäjärvi sijaitsee Valkialammen länsipuolella ja Velskolan Pitkäjärvi itäpuolella. Valkia ...

                                               

Vatsianjärvi

Vatsianjärvi on Vantaanjoen vesistöön kuuluva pieni ja matala järvi Riihimäellä. Se on kooltaan 8.5 hehtaaria ja suurin syvyys järven pohjoispäässä on noin 3.5 metriä. Laadultaan Vatsianjärven vesi on ollut hyvä, vaikka sitä voidaan pitää lieväst ...

                                               

Velskolan Pitkäjärvi

Velskolan Pitkäjärvi on pitkä ja kapea järvi Espoon pohjoisosassa. Järven pinta-ala on 104 hehtaaria ja keskisyvyys kolme metriä. Järvi on niukkaravinteinen ja sen vesi on hyvälaatuista. Velskolan Pitkäjärven pohjoispäässä sijaitsee seurakuntien ...

                                               

Vähä Majalampi

Vähä Majalampi on runsaan viiden hehtaarin laajuinen järvi Pohjois-Espoossa lähellä Vihdin rajaa. Se sijaitsee Nuuksion järviylängön pohjoisella reunalla. Virallisen kaupunginosajaon mukaan Vähä Majalampi sijaitsee harvaanasutussa Lakistossa. Väh ...

                                               

Vähäjärvi (Riihimäki, Paalijoen valuma-alue)

Vähäjärvi on Paalijoen valuma-alueeseen ja Vantaanjoen vesistöön kuuluva pieni järvi, joka sijaitsee Riihimäellä, Paalijärven luoteispuolella. Järvi on kooltaan noin 13 hehtaaria ja syvyydeltään 2.3 metriä. Vähäjärvi on peltojen ympäröimä ja järv ...