Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 363
                                               

Huhmarisvaara

Vuonna 1944 lokakuussa Huhmarisvaaran huipulle rakennettiin Salpalinjan pohjoisin tykkiasema. Vaaran laelta näkyvät Kontiolahti, Kunnasniemi ja Polvijärven saaret.

                                               

Eteläjoki

Eteläjoki eli Ahlaistenjoki eli Noormarkunjoki on Karvianjoen vesistöön kuuluva joki Satakunnassa. Se saa alkunsa Noormarkun ja Pomarkun alueilla sijaitsevasta Inhottujärvestä. Joki virtaa kohti Noormarkkua ja sieltä edelleen Ahlaisiin ja laskee ...

                                               

Harjunpäänjoki

Harjunpäänjoki on Satakunnassa virtaava 34 km pitkä joki. Sen alkulähteenä on Kullaalla Ulvilassa sijaitseva Joutsijärvi. Joki virtaa entisen Kullaan kunnan, sekä Ulvilan ja Porin kaupunkien alueella, ennen kuin se laskee Kokemäenjokeen noin 13 k ...

                                               

Keskisjoki

Keskisjoki on Karvianjoen vesistöön kuuluva joki Noormarkussa Porissa. Poosjärveen laskeva joki on aiemmin muodostanut Noormarkunjoen leventymänä olleen, 1900-luvulla kuivatetun Torajärven toisen lasku-uoman. Kun Torajärvi 1900-luvulla kuivattiin ...

                                               

Kivini

Kivini on Porissa Kokemäenjoen suiston varrella sijaitseva Kokemäenjoensuiston luonnonsuojelualueeseen kuuluva alue. Kivini on pinta-alaltaan noin 1.95 km². Se on alavaa lehtoa, jossa kasvaa kookkaita tervaleppiä. Kivini on tunnettu varsinkin ent ...

                                               

Lanskata

Lanskata tai Landskata on Selkämereen työntyvä niemi Porin Ahlaisissa lähellä Merikarvian kunnan rajaa. Osa siitä kuuluu vuonna 2011 perustettuun Selkämeren kansallispuistoon. Lanskatan koillispuolella on kapea Keikveden lahti, johon laskee noin ...

                                               

Pirunpesä (Pori)

Pirunpesä on Porin Lyttylässä sijaitseva luola. Se on louhikkoluola, joka on syntynyt jääkauden kuljettaman siirtolohkareen hajottua useisiin pienempiin lohkareisiin. Siirtolohkareen korkeimmat osat ovat noin 10 metrin korkeudella maanpinnasta. K ...

                                               

Pohjajoki

Pohjajoki eli Lampinjoki on Karvianjoen vesistöön kuuluva joki Porin Ahlaisissa Satakunnassa. Se saa alkunsa Ahlaisten Lampinjärvestä. Lampinjärveen laskee osa Pomarkun Isojärven vesistä Salmusojan, Poosjärven ja Poosjoen kautta. Pohjajoen valuma ...

                                               

Pooskerin saaristo

Pooskerin saaristo on Natura 2000 -suojelualue Merikarvialla ja Porin Ahlaisissa. Natura-alueen sisälle jää sekä mantereeseen työntyviä suojaisia lahtia että ulkosaariston puuttomia luotoja. Metsähallituksen hallinnassa olevat osat Natura-alueest ...

                                               

Pyntösjärvi

Pyntösjärvi eli Hyvelänjärvi on kuivatettu järvi Porissa Satakunnassa Kokemäenjoen alueen Porin alueella. Kuivatushankkeen aloite tehtiin vuonna 1811 ja hanke saatiin päätökseen 1930-luvulla. Kuivatus on sikäli ollut täydellinen, että koko järven ...

                                               

Suntinoja

Suntinoja eli Lattomerenoja, on Porissa virtaava oja, joka saa alkunsa Lattomeren viljelyalueilta ja se laskee Kokemäenjoen Raumanjuopaan Ulasoorin kaupunginosan kohdalla. Oja virtaa kaupungin länsipuolella ja sen uoma muodostaa usean kaupunginos ...

                                               

Varvourinjuopa

Varvourinjuopa on Porissa virtaava Kokemäenjoen vesistöön kuuluva suuhaara. Se saa alkunsa Väinölän kaupunginosan itäpuolelta ja virtaa Kalaholman, Lukkarinsannan, Vanhakoiviston sekä Tupalan kaupunginosien alueella ennen päättymistään Aittaluoto ...

                                               

Yyterinniemi

Yyterinniemi on Selkämereen työntyvä niemi, joka alkaa Porin keskustan luoteispuolelta jatkuu noin kymmenen kilometrin pituisena aina Mäntyluotoon asti. Niemeä ympäröivät koillisessa Pihlavanlahti ja Kokemäenjoen suisto, pohjoisessa Eteläselkä se ...

                                               

Porvoonjoen suisto – Stensböle

Kaupunginselkä Bjurböleviken Ruskis Sikosaari eteläosa Stensbölefjärdenin itärannan niitty- ja metsäalueet

                                               

Erätalonpojan Keinot

Erätalonpojan keinot on vuonna 2007 avattu matkailupolku Posiolla. Reitti koostuu 35 tienvarsiopasteesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Posiota. Opastetaulut kertovat kuvin ja tekstein 1900-luvun alkupuolen talonpoikaiskulttuurissa eläneiden Pos ...

                                               

Kirintövaara

Kirintövaara, on talviurheilukeskus laskettelurinteineen Posiolla, eteläisessä Lapissa. Se sijaitsee noin 10 kilometriä Posion keskustaajamasta itään eli Kuusamoon päin. Pohjoiseen päin viettäviä laskettelurinteitä on kolme sekä lastenrinne varus ...

                                               

Livojoki

Livojoki on noin 130 kilometrin mittainen Iijoen sivujoki. Se saa alkunsa varsin kirkasvetisenä tunnetusta Livojärvestä Posion eteläpuolelta ja laskee Iijokeen suunnilleen Pudasjärven kirkon seutuvilla, joen varrella on varsin vähän asutusta. Jok ...

                                               

Riisitunturin kansallispuisto

Riisitunturin kansallispuisto on Posion kunnassa Lapin maakunnassa sijaitseva kansallispuisto. Sen pinta-ala on 77 neliökilometriä, ja se on perustettu vuonna 1982. Puisto on tunnettu erityisesti kostean ilmaston luomista rinnesoistaan ja talvisi ...

                                               

Syötteen kansallispuisto

Syötteen kansallispuisto on perustettu vuonna 2000 ja se sijaitsee Pudasjärven kaupungin sekä Posion ja Taivalkosken kuntien alueella. Pinta-alaltaan kansallispuisto on 299 km². Puisto muodostuu neljästä erillisestä alueesta: Syötteestä, Maaseläs ...

                                               

Tilsa

Tilsa on eteläisessä Lapin maakunnassa, aivan Posion kunnan eteläosassa sijaitseva selväpiirteinen kallioinen suurehko vaara. Kansanomaisesti sitä kutsutaan Tilsan äläkyksi. Tilsan korkeus merenpinnasta on 360 metriä. Sen huippu on juuri ja juuri ...

                                               

Vierustunturi

Vierustunturi sijaitsee Peniötunturilta noin 10 km kaakkoon Posion kunnan puolella Jumisko. Peniötunturin pohjoispuolella muutamien kilometrien etäisyydellä on hieman matalampia vaaroja. Vierustunturin eteläpuolella on lähes yhtä korkea Vierusvaa ...

                                               

Jaaskamonkoski

Jaaskamonkoski on Pudasjärven kaupungissa Ervastin kylässä Iijoen varressa sijaitseva koski. Se sijaitsee kantatien 78 lähellä noin 30 kilometriä Pudasjärven keskustaajamasta Kurenalta kaakkoon. Alue on tunnettu virkistyskalastusalueestaan. Koske ...

                                               

Syöte

Syöte on alue Pohjois-Pohjanmaalla Pudasjärven kaupungin koillisosassa noin 50 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta Kurenalta. Nimensä seutu on saanut alkuperäiskansalta, saamelaisilta. Sana Syöte tarkoittaa pyhää paikkaa. Saamelaisten asutta ...

                                               

Hepoköngäs

Hepoköngäs on Suomen korkeimpia luonnonvaraisia vesiputouksia ja vuonna 1956 perustetun Hepokönkään luonnonsuojelualueen tunnetuin nähtävyys. Sen putouskorkeudeksi mainitaan yleensä 24 metriä. Suomen korkein vesiputous Korkeakoski Maaningalla on ...

                                               

Kalliuskoski

Kosken niskalle on yhteys seututie 837:ltä metsäautotietä pitkin, joka ylittää Kiiminkijoen kosken kohdalla. Kosken pituus on noin 700 metriä ja se kuuluu Kiiminkijoen erityiskalastuskohteisiin. Hieman koskesta ylävirtaan sijaitsee Kalliuslampi, ...

                                               

Lietvesi

Lietvesi on järvenselkä Etelä-Saimaan pohjoisosassa Puumalassa. Mikkelin ja Puumalan välinen Lietveden tie on rakennettu sen pohjoisille saarille ja osittain pengerryksille. Tien varrella on Pistohiekan leirintäalue. Tien maisemat ovat Suomen kau ...

                                               

Lintusalo

Lintusalo on suurehko saari Puumalan eteläisessä saaristossa Suur-Saimaalla. Saari on noin 25 neliökilometrin kokoinen ja sillä asuu 49 henkeä. Nykyään saaren yhdistää mantereeseen noin 20 kilometriä pitkä maantie Luukkolantie / Lintusalontie, jo ...

                                               

Rakokivet

Rakokivet on Puumalassa Saarijärven Hurissalossa Välikankaanmäen laella sijaitseva siirtolohkareryhmä. Lohkareiden keskellä sijaitsee useita luolamaisia käytäviä ja onkaloita. Lohkareryhmä on syntynyt viimeisen jääkauden sulamisvaiheessa.

                                               

Munapirtti

Munapirtti on saari Suomenlahden pohjoisrannikolla Pyhtään kunnassa. Saaren suurin pituus on noin 8.5 km. Munapirtissä on kolme kylää. Munapirtin kylään kuuluu saaren itäpään lisäksi länsipään Tuuski. Saaren keskiosissa sijaitsevat Hinkapyöli ja ...

                                               

Pyhtäänsaari

Pyhtäänsaari on Kymijoen läntisen ja itäisen suuhaaran välinen maa-alue, joka kattaa pääosan Pyhtään kuntaa ja osan Kotkaa. Sen suurin leveys on 20 kilometriä ja pituus 21 kilometriä.

                                               

Pyhäjoki (joki)

Pyhäjoki on Pyhäjoen vesistön laskujoki Pohjois-Pohjanmaalla. Se on 166 km pitkä ja saa alkunsa Suomenselältä Pyhäjärvestä, joka sijaitsee Pyhäjärven kaupungissa entisessä Oulun läänissä. Pyhäjärven Junttiselältä länteen lähtevä Pyhäjoki virtaa l ...

                                               

Lamujoki

Lamujoki on Siikajoen suurin sivujoki, sen vasen sivujoki. Joki alkaa Pyhännän Iso-Lamujärvestä. Se kulkee Kortteisen tekojärven sekä Siikalatvan kunnan Piippolan ja Pulkkilan kirkonkylien läpi ja yhtyy Siikajokeen Sipolassa.

                                               

Kostianvirta

Kostianvirta on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva joki, joka sijaitsee Pirkanmaalla Pälkäneen kirkonkylässä. Sitä pitkin Pälkänevesi laskee Mallasveteen. Koska molempien järvien keskivedenkorkeus on noin 84 metriä merenpinnasta, Kostianvirran virtau ...

                                               

Sappeenvuori

Sappeenvuori on Pälkäneen korkein paikka. Se sijaitsee Sappeen kylässä pitäjän koillisosassa Laipanmaan reunalla. Huipun korkeus merenpinnasta oli vielä vuonna 1988 195 metriä merenpinnan yläpuolella ja 111 metriä Pälkäneveden pinnan yläpuolella, ...

                                               

Kaulajoki

Kaulajoki on Saaristomereen laskevan Aurajoen sivujoki Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Joki tunnetaan myös nimellä Jalkalanjoki. Joen valuma-.alueen pinta-ala on 109.33 km² eikä sen valuma-alueella ole järviä. Joessa on sijainnut useita myllyjä mm. ...

                                               

Merijoki (Yläne)

Merijoki on Laajoen vesistöön kuuluva joki Yläneellä Pöytyän kunnassa. Se on Elijärven ainoa laskujoki ja se laskee Lampsijärveen. Myös Vaskijärven luonnonpuistossa sijaitsevan Iso-Valasen vedet virtaavat Merijokeen. Lisäksi joki saa vettä sen et ...

                                               

Pöylijoki

Pöylijoki on Saaristomereen laskevan Aurajoen sivujoki Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Joen valuma-.alueen pinta-ala on 53.20 km² eikä sen valuma-alueella ole luontaisia järviä. Joen alkulähteenä on entisen Pöytyän ja Yläneen rajan luona Yläneellä ...

                                               

Yläneenjoki

Yläneenjoki on 38 kilometriä pitkä joki Pöytyällä Yläneellä Varsinais-Suomessa. Se laskee Säkylän Pyhäjärveen ja kuuluu Eurajoen vesistön Pyhäjärven valuma-alueeseen. Yläneenjoki on pinta-alaltaan 239 km² suuruisen Yläneenjoen valuma-alueen lasku ...

                                               

Hanhikivi

Hanhikivi on Perämerelle työntyvä alava niemi Pyhäjoen ja Raahen rajalla entisen Saloisten kunnan alueella Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa. Hanhikivi on myös Hanhikivenniemellä sijaitsevan siirtolohkareen nimi, jota on pidetty mahdollisena vuoden ...

                                               

Ukkovaara

Ukkovaara on Raahen ja Saloisten alueen korkein vaara. Sen huippu kohoaa 103 metriin merenpinnan yläpuolelle. Se sijaitsee Mattilanperän ja Lukkaroistenperän välimaastossa, Raahen liitetyn entisen Saloisten kunnan alueella, se on toiseksi korkein ...

                                               

Anskunjoki

Anskunjoki on pieni joki Pohjassa Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Se alkaa Seljänalasen eteläkärjestä ja virtaa pieneen Finnsjön järveen. Joki on osa Fiskarsinjoen valuma-aluetta ja kuuluu Pohjan kalastusalueeseen. Vesireitti Seljänalasesta ete ...

                                               

Fiskarsinjoki

Fiskarsinjoki on pieni joki Pohjassa Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Se alkaa Degersjönista, virtaa kohti etelää Fiskarin ruukkikylän kautta Borgbyträsketiin ja laskee vetensä Suomenlahteen.

                                               

Kvarnbyån

Kvarnbyån on pieni joki Pohjassa Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Se alkaa Finnsjönista ja kulkee kohti etelää Degersjöniin. Kvarnbyån virtaa lehtipuuvaltaisen metsän keskellä. Pudotuskorkeus Finnsjön ja Degersjön välillä on yli seitsemän metriä ...

                                               

Mustionjoki

Mustionjoki eli Karjaanjoki on joki Karjaan ja Pohjan entisissä kunnissa Uudellamaalla. Joki halkoo Mustion ruukkialuetta. Se on Suomenlahteen laskevan Karjaanjoen vesistön lasku-uoma. Karjaan taajaman läpi kulkevasta joen osasta käytetään nimeä ...

                                               

Tammisaaren saaristo

Tammisaaren saaristo on saaristo Suomenlahden rannikolla läntisellä Uudellamaalla. Se sijaitsee pääasiassa Raaseporin kunnassa Hankoniemen ja Porkkalan välisellä rannikko-osuudella. Saaristo jakautuu ulko- ja sisäsaaristoon. Osa ulkosaaristoa kuu ...

                                               

Tammisaaren saariston kansallispuisto

Tammisaaren saariston kansallispuisto sijaitsee Tammisaaren ulkosaaristossa läntisellä Uudellamaalla. Kansallispuisto on perustettu vuonna 1989, ja sen pinta-ala on 52 km². Kansallispuiston lähtökohtana oli vuonna 1956 perustettu Jussarön luonnon ...

                                               

Raisionlahti

Raisionlahti on Varsinais-Suomessa sijaitseva matala ja liejupohjainen, voimakkaasti ihmistoiminnan seurauksena rehevöitynyt merenlahti, joka on valtakunnallisesti arvokas lintuvesi ja kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan. Raisio ...

                                               

Porosaari (Ranua)

Porosaari on saari Simojärvellä Ranuan kunnassa Lapin maakunnassa. Saari sijaitsee Sääskilahden kylän edustalla. Saaren suurin pituus on noin 4.8 kilometriä ja sen suurin leveys on 2.2 kilometriä. Levein kohta on saaren pohjoisosassa, eteläosa mu ...

                                               

Fåfänga

Fåfänga on Raumalla noin kolmen kilometrin päässä kaupungin keskustasta Syväraumanlahden ja Otanlahden välissä sijaitseva niemi. Se tunnetaan kaupunkilaisten virkistysalueena, jossa sijaitsevat muun muassa uimaranta, maauimala, kesäteatteri sekä ...

                                               

Relanderinmatala

Relanderinmatala on Rauman edustalla sijaitseva laaja ja kivikkoinen matalikko; se oli hyvin kauan Rauman majakkalaivan, Relandersgrundin, sijoituspaikka.