Топ-100
Back

ⓘ Ajattelu - Ajattelu, Vapaa-ajattelu, Formaali ajattelu, Myönteinen ajattelu, Sosiologinen ajattelu, Ajattelu, kieli, merkitys ..
                                               

Ajattelu

Ajattelu on aivoissa tapahtuva prosessi, jonka avulla jotkin eliöt yrittävät hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Kognition synonyymin lisäksi käsitteellä on tilanteen mukaan erilaisia tarkempia tai väljempiä määritelmiä. Ajattelulla voidaan tarkoittaa yleistä pohdintaa, julkista järjen käyttöä eli filosofiaa. Todellisuuden, tiedon ja hyvän elämän luonne ovat vanhoja ajattelun aiheita. Ajattelulla arkikielessä usein tarkoitetaan erityisesti tietoista keskittynyttä ajattelua vastakohtana ajatuksen vapaalle vaeltelulle. Harvardin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ihminen ajattelee jotai ...

                                               

Vapaa-ajattelu

Vapaa-ajattelu tarkoittaa uskonnosta vapaata ajattelua, joka suhtautuu kriittisesti kirkkoon ja sen yhteiskunnalliseen vaikutukseen ja pyrkii täydelliseen uskonnon ja ateismin vapauteen. Usein vapaa-ajattelulla tarkoitetaan ateismia. Vapaa-ajattelua ei tule sekoittaa vapaamielisyyteen. Vapaa-ajattelu on alun perin tarkoittanut niitä, jotka järjen avulla pääsivät yleiseen jumalakäsitteeseen. Myöhemmin on nimitys saanut yleisemmän merkityksen, ja sitä on käytetty varsinkin ajattelijoista, jotka uskonnollisissa kysymyksissä jyrkästi poikkeavat perinnäisistä uskonopeista. Esimerkiksi Spinoza j ...

                                               

Formaali ajattelu

Formaali eli muodollinen ajattelu tarkoittaa kykyä ajatella loogisesti ja abstraktisesti. Jean Piaget ja Bärbel Inhelder esittivät, että lapsi tulee formaalien operaatioiden kauteen noin 11–12-vuotiaana, murrosiässä. Nuori käyttää ajattelussaan symboleja. Tällöin nuori pystyy myös hypoteettis-deduktiiviseen päättelyyn eli soveltamaan yleisiä sääntöjä yksittäisiin tapauksiin. Formaali ajattelu on Piagetn kehitysteorian korkein vaihe, jonka kehitys on johdonmukainen jatke sensomotoriselle, esioperationaalille ja konkreetille ajattelulle. Sen aikana ajattelu kehittyy käsitteelliseksi, hypotee ...

                                               

Myönteinen ajattelu

Myönteinen eli positiivinen ajattelu on elämänasenne, jossa ajatukset keskitetään hyviin asioihin ja tilanteiden tuomiin mahdollisuuksiin huonojen asioiden ja uhkien sijasta. Tämän avulla alitajunta muuttuu niin, että se hakeutuu myönteisiä tilanteita ja asioita kohti.

                                               

Sosiologinen ajattelu

Teemu Taira: Kulttuuriteoriaa jokaiselle. Agricola 8.12.1997. What is it to Think Sociologically’? Socioscope. englanniksi Erkki Kylmänen: Mitä eroa on veljellä ja pankkiirilla? Helsingin sanomat 26.4.1998.

                                               

Ajattelu, kieli, merkitys

Ajattelu, kieli, merkitys: Analyyttisen filosofian avainkirjoituksia on Panu Raatikaisen toimittama artikkelikokoelma analyyttisesta filosofiasta. Teos ilmestyi vuonna 1997 Gaudeamuksen kustantamana.

                                     

ⓘ Ajattelu

  • marxilais - leniniläiset ryhmät maolaiset Maolaisuus eli Mao Zedongin ajattelu kiinaksi: 毛泽东思想, pinyin: Máo Zédōng sīxiǎng eli marxismi - leninismi - maoismi

Users also searched:

...

Formaali ja postformaali ajattelu korkeakouluopiskelijoilla Finna.

Parhaimmillaan formaalin, non formaalin ja informaalin oppimisen suhde on silloin kun formaali oppiminen luo ajattelulle rakenteet ja. Koulutusta vai jatkuvaa kehittymistä? – Oppivan pienyrityksen. 11 Post formaalinen ajattelu asiat on suhteellisia Eri näkökulmien sietämistä, ei tarvitse saada ehdotonta totuutta Pystyy arvioimaan omaa ajatteluaan. Vinkkejä vuoden 2019 VAKAVA matskuun osa 1 Valmennuskeskus. Nuori kehittyy fyysisesti ja ajattelultaan sekä nuoreen vaikuttaa tavoitteita. Ajattelun ja muistin kehittyminen nuoruudessa Piaget: abstraktis formaali ajattelu. VALMENNUS OSAAMISEN KÄSIKIRJA 2016 Suomen. Elämän osa alueilla: arkipäivän kohtaamisista kasvatuksen formaaleihin instituutioihin. Teoria on ajattelun väline, joka auttaa toteuttamaan ja kehittämään.


...