Топ-100
Back

ⓘ Periaatteet - Filosofian periaatteet, Huygensin periaate, harhaoppisten arvioimiseksi, Rochdalen periaatteet, Keskustelun periaatteet, Fermat’n periaate ..
                                               

Filosofian periaatteet

Filosofian periaatteet on René Descartesin kirjoittama filosofinen tutkielma. Se julkaistiin latinaksi vuonna 1644 ja ranskaksi nimellä Principes de philosophie vuonna 1647. Descartesin tavoitteena oli korvata Aristoteleen filosofia ja perinteinen skolastinen filosofia, jota tuohon aikaan harjoitettiin yliopistoissa. Teos on jaettu neljään osaan: Inhimillisen tiedon periaatteista. Aineellisen todellisuuden periaatteista. Maasta, tutkielma Maan koostumuksesta. Näkyvästä maailmasta, tutkielma maailmankaikkeuden koostumuksesta.

                                               

Huygensin periaate

Huygensin periaate tai Huygensin–Fresnelin periaate on aallon etenemisen kuvailuun käytetty tarkastelutapa. Sen mukaan jokainen etenevän aaltorintaman piste toimii uuden aallon, ns. alkeisaallon lähteenä. Periaate on nimetty alankomaalaisen fyysikon Christiaan Huygensin ja ranskalaisen Augustin Jean Fresnelin mukaan. Huygensin periaate tarkoittaa sitä, että etenevää aaltoa voidaan pitää jokaisesta aaltoliikkeen jo läpäisemästä väliaineen pisteestä lähteneiden alkeisaaltojen summana. Tämä näkökulma auttaa ymmärtämään useita aaltoliikkeen ilmiöitä kuten diffraktiota. Sen avulla voidaan johta ...

                                               

Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi

Periaatteet harhaoppisten arvioimiseksi on Tertullianuksen kirjoittama kristillinen teologinen teos, joka nimensä mukaisesti esittää ne periaatteet, joiden perusteella harhaopit voidaan erottaa oikeasta kristillisestä opista. Teoksessa esitetään muun muassa ensimmäistä kertaa apostolisen seuraannon periaate.

                                               

Rochdalen periaatteet

Rochdalen periaatteet ovat kansainvälisen osuustoimintaliikkeen käyttämiä toimintaperiaatteita. Tarinan mukaan ne olisi alun perin kehitetty maailman ensimmäisenä osuuskauppana pidetyn, vuonna 1844 perustetun Rochdale Society of Equitable Pioneers -osuuskunnan piirissä Britanniassa, mutta todellisuudessa ne muotoutuivat vähitellen käytännön toiminnan kautta ja niitä oli välillä enemmän, välillä vähemmän kuin ne tunnetut seitsemän pääperiaatetta, jotka hyväksyttiin vuonna 1937 Kansainvälisen Osuustoimintaliiton ICA:n periaatteiksi ruotsalaisen Anders Örnen toimittamina: demokraattinen halli ...

                                               

Keskustelun periaatteet

Keskustelun periaatteet eli keskustelumaksiimit esitti englantilainen kielifilosofi Herbert Paul Grice luentosarjassaan Logic and Conversation vuonna 1967. Keskustelun periaatteiden tutkimus kuuluu kielitieteellisen pragmatiikan alaan.

                                               

Fermat’n periaate

Fermat’n periaate on optiikkaan liittyvä periaate, jonka mukaan valo kulkee kahden pisteen välillä nopeinta mahdollista reittiä pitkin. Ennen ajateltiin valon kulkevan Heron Aleksandrialaisen määritelmän mukaisesti kahden pisteen välillä lyhintä mahdollista reittiä. Tutkittaessa valonsäteen etenemistä rajapintojen läpi oletus kuitenkin todettiin vääräksi. Pierre de Fermat esitti asiaan vuonna 1662 kirjeessään Marin Cureau de la Chambrelle ratkaisun, joka nykyään tunnetaan klassisena Fermat’n periaatteena. Fermat’n periaatetta käytetään kuvattaessa valon heijastumista ja taipumista. Huygens ...

                                     

ⓘ Periaatteet

  • Lääketieteen etiikka käsittelee sitä, mitkä ovat lääketieteen arvot ja periaatteet ja miten lääketieteessä voidaan tehdä eettisesti kestäviä valintoja.
  • tarkoitetaan periaatetta jonka mukaan Raamattu on kirkolle sen opin ainoa normi. Periaatetta sanotaan myös Raamattu - periaatteeksi Sola scriptura - periaate on
  •  n  k  m Kosmologinen periaate on kosmologiassa periaate jonka mukaan maailmankaikkeus on homogeeninen ja isotrooppinen. Periaatteen mukaan mikään paikka
  • Sopimattomilla päättelyn periaatteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa kansanfysiikkaa, - biologiaa tai - psykologiaa sovelletaan väärässä paikassa. Esimerkiksi
  • KISS - periaate engl. Keep it simple, Stupid on ajatusmalli, joka pyrkii yksinkertaisuuteen. Termin alkuperästä ei ole varmaa tietoa. Jo Albert Einstein
  • Mankala - periaate on toimintatapa, jossa usea yhtiö yhdessä perustaa voittoa tuottamattoman osakeyhtiön yhteistä tarkoitusta varten. Malli on käytössä erityisesti
  • Aufbau - periaate eli niin sanottu rakentamisperiaate on kuvaus tavasta, jolla atomin tai ionin elektronit asettuvat sen orbitaaleille. Sen mukaan elektronit
  • Suojeluvastuun periaate Responsibility to protect tai R2P on YK: n yleiskokouksen vuonna 2005 hyväksymä poliittinen sitoumus, joka pyrkii kansanmurhien

Users also searched:

...

Muutokseen motivoiminen Mielenterveystalo.

Chat keskustelujen aiheena on väkivalta tai sen uhka perheessä tai läheisissä Ensi ja turvakotien liiton verkkotyön eettiset periaatteet pohjautuvat Nuorille. Vanha tyyli pitää säilyttää – Espoossa kaivataan linjausta Tapiolan. Mielekkään muutoksen periaatteisiin panostamalla voidaan tulevia tiedotteita, vaan myös kasvokkain tapahtuvaa keskustelua esimiehen kanssa, työryhmissä. Turvallisemman tilan periaatteet Suomen valokuvataiteen museo. Keskustelun periaatteet Gricean maxims. Fasilitaattorin työkirja Globaalikasvatus. Lue lisää henkilökohtaisen ohjauskeskustelun periaatteista ja merkityksestä opinto ohjauksessa. Koululainen. Kuva: Alma Peltola. Lukiossa jokainen opiskelija. Dialogisuus. Rikosseuraamuslaitos, motivoiva keskustelu, empaattisuus, Motivoivan keskustelun periaatteisiin kuuluu keskustelun periaatteet käytännössä toteutuvat.


...